De verkoop van De Herentuyn is gestart!

Dinsdag 23 januari om 16.00 uur is De Herentuyn in verkoop gegaan. Vanaf dit moment kunt u zich via de website inschrijven als koper. Tevens kunt u vanaf dit moment de brochure, de contracttekeningen en alle andere verkoopdocumentatie zoals een concept splitsingsakte, bijdrage VvE et cetera downloaden via dezelfde website. Let erop dat wij enkele…